Ankara’da düzenlenen toplantıya aday yarış ekibi sıfatı ile iştirak edildi. Ersin ARSLAN ve Kadir TAMKAYA toplantı […]